Vårt formål er at Kunnskapsgrunnlaget skal danne grunnlag for en åpen, konstruktiv og informert debatt, der man får mulighet til å vekte fordeler og ulemper, og vurdere konsekvensene av en eventuell deling.

Gina Lund, statsforvalter i Agder